سپتيك تانك

روش نصب سپتيك تانك

بطور كلي سپتيك تانك را به دو صورت دفني و زميني نصب مي نمايند. اما با توجه به آنكه در اغلب موارد لوله ورودي فاضلاب به سپتيك تانك در زيرزمين واقع شده است، ما مجبور به نصب سپتيك تانك بصورت دفني هستيم.

نصب سپتيك تانك بصورت دفني

قبل از نصب سپتيك تانك بصورت دفني بايد بررسي نمود كه سپتيك تانك مورد استفاده توانايي تحمل بار خاك اطراف و سربارهاي احتمالي را داشته باشد. در صورتيكه سپتيك تانك مقاومت كافي نداشته باشد، به سبب اعمال بارهاي وارده دچار تغيير شكلهاي نامناسب شده و باعث شكستگي اتصالات و نشت فاضلاب به بيرون سپتيك تانك خواهد شد. با توجه به همين مسئله سپتيك تانكهاي پلي اتيلني لوتوس به گونه اي طراحي و ساخته شده اند كه توان تحمل خاك اطراف و سربارهاي احتمالي (غير از ترافيك) را دارا مي باشند و با اطمينان كامل مي توان آنها را در زير زمين بصورت مدفون نصب نمود. براي نصب سپتيك تانكهاي پلي اتيلني لوتوس مراحل زير را دنبال نماييد.

1- ابتدا زمين را به طول يك متر بيشتر از طول سپتيك تانك و عرض نيم متر بيشتر از عرض سپتيك تانك حفر نماييد. عمق گود بايد حداقل برابر ارتفاع سپتيك تانك به اضافه عمق لوله ورودي باشد.

2- در صورتيكه خاك محل مقاومت كافي را دارد يك لايه بتن مگر با عيار حداقل 150 كيلوگرم بر مترمكعب در كف گود اجرا نماييد. دقت كنيد كه بتن مگر بصورت كاملا تراز اجرا گردد.

3- سپتيك تانك را بر با كمك قلابهاي مخصوص با استفاده از جرثقيل در گود قرار دهيد.

4- لوله هاي وروردي و خروجي و خروجي بيوگاز را متصل نماييد.

5- خاك مازاد گودبرداري را الك كرده بطوريكه خاك عاري از ذرات سنگدانه بزرگتر از 1 اينچ باشد.

6- خاك الك شده را بصورت دستي يا با استفاده از وسايل مكانيكي در اطراف سپتيك تانك بريزيد. دقت نماييد كه خاك نبايد مستقيما بر روي سپتيك تانك ريخته شود بلكه بايد در فضاي بين سپتيك تانك و ديواره گود ريخته شود.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳ بهمن ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۱۴:۴۸ توسط:امين موضوع:

نحوه محاسبات و شناسايي مكان مناسب سپتيك تانك

 مخزن سپتيك تانك در واقع يك مخزن ته نشيني كوچك مي باشد كه به دليل زمان ماند طولاني، فاضلاب در آن تحت اثر باكتريهاي غير هوازي به حالت معلق در مي آيد. سرپوشيده نمودن آن به منظور جلوگيري از مزاحمت بوي نامطبوع مي باشد.نظر به اهميتي كه مخزن سپتيك در كاهش آلودگي و مواد آلي فاضلاب دارد، اغلب به عنوان يك راه حل موقت دفع فاضلاب بكار مي رود. در اين روش كليه فاضلاب منزل بوسيله فاضلاب رو ساختمان وارد مخزن مي گردد. فعل و انفعالاتي كه در مخزن سپتيك صورت مي گيرد عبارتست از پالايش ابتدايي فاضلاب كه همان ته نشيني است، حتماً موادي كه در مخزن ته نشين و يا رونشين مي شوند مراحلي از تصفيه را مي گذرانند كه درباره آن نيز مختصري گفتگو خواهد شد.

 مخزن به نحوي طراحي مي شود كه فاضلاب ورودي به آن تقريباً‌ بين يك تا سه روز باقي مي ماند. در مدت مذكور مواد معلق نسبتا سنگين فاضلاب به صورت لجن در كف مخزن ته نشين شده و بيشتر مواد معلق سبك و از جمله روغن و چربي به تدريج به شكل كف غليظي در سطح مايع شناور مي گردد. وقتي كه مقدار فاضلاب وارد مخزن مي شود به اندازه هم حجم آن پساب از لوله خروجي دفع مي شود. لجن ته نشين شده در كف مخزن در اثر فعاليت باكتريهاي غير هوازي تجزيه گرديده ايجاد گاز مي نمايد. نتيجه فعل و انفعالات مزبور، كاهش قابل ملاحظه حجم لجن مي باشد و به همين دليل معمولاً تخليه لجن مخزن هر ۲ تا ۴ سال يكبار بر حسب زمان ماند اوليه ضرورت مي يابد. در پساب مخزني كه صحيح طرح و اجرا شده است مواد معلق و تيرگي كمي وجود خواهد داشت معذالك هنوز كاملاً‌ صاف نيست و بوي مخصوص فاضلاب مي دهد. بعلاوه پساب مزبور احتمالاً از نظر بهداشت به علت در برداشتن باكتريهاي بيماري زا، كيست و تخم كرمهايي كه كاملاً‌ از بين نرفته اند مخاطره انگيز مي باشد.

همزمان و متناوب با تجزيه لجن در مخزن گاز توليد مي شود كه به صورت حبابهاي ريز به سوي سطح مايع صعود مي نمايد. گازهاي مزبور در حين برخورد به فاضلاب وارده مولكولهاي آن را با موجودات ريز كه عامل اصلي عمليات تجزيه اند جذب مي كنند. ذرات مزبور در سطح مايع تجمع يافته و به تدريج آن را سنگين و ضخيم مي كند تا آنجه كه كف مذكور در اثر افزايش وزن اندكي ريز سطح مايع قرار مي گيرد. گسترش لايه هاي شناور گاهي به ميزاني است كه سطح زيرين آن حتي تا درون فاضلابروي اصلي نيز ادامه مي يابد. پيدايش اين وضع معمولاً همزمان با افزايش لجن در كف مخزن است و نتيجتاً گذرگاه فاضلاب در داخل مخزن آنقدر كوچك مي شود كه فرصت كافي براي ته نشين شدن مواد معلق فاضلاب تازه تخليه شده باقي نمي ماند و در نتيجه در پساب مخزن مقدار قابل توجهي مواد شناور مشاهده خواهد شد. اشكال مزبور را مي توان با تخليه و تنظيف منظم مخزن مرتفع كرد.

از طرف ديگر صعود حبابهاي گاز در درون مايع مخزن تا حدودي سير طبيعي ته نشيني مواد جامد را مختل مي كند. راه حل اين مشكل ساختمان يك مخزن دو انباره است. به اين ترتيب كه مواد معلق سبك كه از انباره اول خارج مي شوند با شرايط مساعدتري در محيط آرام انباره دوم ته نشين مي شوند. اين كار به خصوص در مواقعي كه حجم لجن ته نشين شده زياد و تجزيه بي هوازي سريعاً در حال گسترش است، بسيار موثر مي باشد. لجن انباره دوم معمولاً‌ يكنواخت تر و كف متشكله در آن كمتر از انباره اول است. مواد معلق، پساب چنين دستگاهي نيز كمتر از دستگاه يك مخزنه است.

سپتيك تانك ساده ترين نوع تصفيه خانه تك واحدي است كه تصفيه مكانيكي ( ته نشيني) و تصفيه زيستي با كمك باكتريهاي بيهوازي همزمان در آن انجام مي گيرد.

جهت حذف چربي ها و مواد معلق پساب مكانهايي نظير رستورانها، هتل ها، كارخانه جات و …. كه داراي آشپزخانه بزرگي هستند استفاده مي گردد .

سپتيك تانك ساده ترين نوع تصفيه خانه تك واحدي است كه تصفيه مكانيكي ( ته نشيني) و تصفيه زيستي با كمك باكتريهاي بي هوازي همزمان در آن انجام مي گيرد.

سپتيك تانك تشكيل شده از استوانه سر پوشيده شده اي كه معمولاً با بتن آرمه و در ابعاد مختلف ساخته مي شوند . فاضلاب پس از ورود به انباره به دليل كاهش سرعت جريان آن قسمتي از مواد معلق خود را به صورت ته نشيني از دست مي دهد و از سوي ديگر انباره بيرون مي رود

و مواد ته نشين شده به صورت لجن در كف انبار جمع مي شوند . اين لجن حاوي ارگانيسم هاي زنده مفيدي مي باشند. اين ارگانيسم ها از فاضلاب ورودي به عنوان غذا فاضلاب را تصفيه مي كند و به اين دليل حجم لجن در اين سيستم تقريباً ثابت بوده و تا چند سالي نياز به تصفيه لجن ندارد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۰۶:۵۲ توسط:امين موضوع:

دلايل استفاده از چربي گير

چربي گير به عنوان بهترين روش جلوگيري از گرفتگي لوله ها در مسير فاضلاب خروجي درجهان شناخته شده است.

 چربي گير براي حذف مواد نامحلول در فاضلاب مانند گريس، رنگ، روغن و غيره به كار مي رود. چربي گير به طور كلي به عنوان يك عامل تميز كننده براي از بين بردن چربي ها از سطح ماشين آلات، ابزارها و همچنين در لوله هاي فاضلاب به منظور جلوگيري از انسداد آنها مورد استفاده قرار مي گيرد.

امروزه براي جلوگيري از انسداد لوله هاي فاضلاب از وسيله اي به نام چربي گير استفاده مي شود. چربي گير به شكل هاي مختلف ساخته مي شود اما كارآمد ترين نوع چربي گير كه توسط شركت كمپ كروپ ساخته شده است چربي گير فايبر گلاس است. البته لازم به ذكر است كه چربي گير بتني و چربي گير پلي اتيلن نيز وجود دارد اما كاربرد آنها به اندازه چربي گير فايبر گلاس بهينه نيست.

از چربي گير براي جلوگيري و رفع انسداد لوله هاي فاضلاب و ايجاد تعادل در فاضلاب و رفع چربي استفاده مي شود علاوه بر اين چربي گير به عنوان يك فيلتر اوليه براي تصفيه فاضلاب مورد استفاده قرار مي گيرد.

چربي گير با داشتن ساختار ويژه اي كه دارد، روغن، گريس و مواد چربي موجود در فاضلاب را حذف مي كند. با استفاده از چربي گير، فاضلاب از يك سمت وارد چربي گير مي شود ، چربي و روغن موجود در فاضلاب حذف مي شود و پساب از طرف ديگر چربي گير خارج مي شود.

چربي گير معمولا داراي ديواره هاي پرتراكم، مدياي كف و همچنين داراي سبد زباله و چربي گير است كه چربي و آشغال ها را به دام مي اندازد و مانع از انتقال اين مواد به همراه پساب مي شود. در ميان انواع چربي گير، چربي گير ساخته شده از بتن به دليل بهره وري و كارايي پايين آن مورد استفاده قرار نمي گيرد. ساختار اين نوع چربي گير تاحد زيادي مشابه ساختار سپتيك تانك است.

افزون بر كاربردهايي كه در بالا گفته شد مي توان از چربي گير در ايستگاه ها و محل هاي پمپاژ و همچنين متعادل سازي فاضلاب نيز استفاده كرد. شركت كمپ كروپ يك شركت فعال در زمينه توليد و فروش چربي گير در انواع مختلف است.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۸:۵۹:۲۶ توسط:امين موضوع:

نحوه ي عملكرد سپتيك تانك

محتويات فاضلاب از طريق لوله هاي ورودي وارد مخزن بتني مي شود و اين فاضلاب پس از ورود به مخزن به سه حالت جامد،مايع و گاز تقسيم مي شوند.لايه ي زيرين يا همان ته نشين شده لجن ها هستند لايه ديگر ذرات معلق هستند كه سبك ترند و شامل روغن و چربيها و صابونها و ديگر پساب هاي ناشي از استحمام اند. اولين مرحله فرآيند تسويه همان ته نشيني جامدات است به دليل عدم وجود اكسيژن در مخزن سپتيك تانك باكتري هاي آنائروبيك شروع به فعاليت مي كنند و املاح موجود را به نمك هاي آلي و گازهايي چون هيدروژن و متان تبديل مي كنند براي جلوگيري از بوي بد ناشي از اين پساب ها روي مخزن سپتيك تانك درپوشي مي گذارند هر چند سال يك بار بايد قسمتي از لجن هاي آن را با پمپ كردن از سپتيك تانك خارج نمود . با ته نشيني لجن فقط مايع فاضلاب باقي مي ماند كه تا حدود ٧٠ درصد مواد آلي آن حذف شده اند همزمان و متناوب با تجزيه لجن در مخزن بتني گاز توليد مي شود كه به صورت حبابهاي ريز به سوي سطح مايع صعود مي نمايد. گازهاي مزبور در حين برخورد به فاضلاب وارده مولكولهاي گاز را با موجودات ريز كه عامل اصلي عمليات تجزيه اند جذب مي كنند. ذرات مزبور در سطح مايع تجمع يافته و به تدريج آن را سنگين و ضخيم مي كند تا آنجا كه كف مذكور در اثر افزايش وزن اندكي زير سطح مايع قرار مي گيرد. گسترش لايه هاي شناور گاهي به ميزاني است كه سطح زيرين آن حتي تا درون فاضلاب اصلي نيز ادامه مي يابد. پيدايش اين وضع معمولاً همزمان با افزايش لجن در كف مخزن است و نتيجتاً گذرگاه فاضلاب در داخل مخزن آنقدر كوچك مي شود كه فرصت كافي براي ته نشين شدن مواد معلق فاضلاب تازه تخليه شده باقي نمي ماند و در نتيجه در پساب مخزن بتني مقدار قابل توجهي مواد شناور مشاهده خواهد شد. اشكال مزبور را مي توان با تخليه و تنظيف منظم مخزن بتني مرتفع كرد.

در حقيقت و با توجه به تعاريف فوق، سپتيك تانك حوض ته نشيني ساده ايست كه در آن فاضلاب با سرعتي كم و بطور مداوم در جريان است لذا مواد معلق ته نشين شده بصورت لجن در كف انباره با كمك باكتري هاي بي هوازي هضم ميشود، و در نتيجه تبديل به مواد آبكي و گازي شكل مي گردد و از حوض خارج مي شود لذا از مقدار لجني كه بايد تخليه شود كاسته مي شود،بطوريكه تخليه لجن حداكثر يك بار درسال و در نهايت ۵ سال يكبار نياز به خالي كردن پيدا مي كند.

نكته مهمي كه بايد حتماٌ رعايت شود اين است كه در تمام مدت مقدار فاضلابي كه از آن خارج مي شود برابر با مقدار فاضلابي باشد كه وارد سپتيك تانك مي شود. پساب هاي باقيمانده از اين فعل و انفعالات به صورت پساب هايي در مي آيند كه براي محيط زيست بسيار مضر و عامل بيماري هاي خطرناكي هستند بنابرين هرگز نبايد اين پساب ها مستقيماً جذب آب هاي زير زميني و منابع آب جاري شوند از اين رو بايد اين مايع از مخزن بتني خارج شده و وارد حوضچه هاي كلر زني و بعد از آن دفع گردد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۴۳:۰۱ توسط:امين موضوع:

دسته بندي انواع برج خنك كن

برج خنك كن به لحاظ نوع تماس آب و هوا به دو گروه برجهاي تر(مدار باز)و برجهاي خشك (مدار بسته)تقسيم ميشوند .

برجها از نوع حركت هوا به دو نوع مكش طبيعي (Natural darft ) و مكش اجباري (Mechainical darft )دسته بندي مي شوند

تقريباً بيش از 90 % برجهاي خنك كننده از نوع برجهاي تر (wet cooling tower ) مي باشند كه خود به گروههاي ذيل تقسيم ميگردند.

جريان متقابل (counter flow  )

جريان متقاطع (cross flow )

عملكرد كلي برج خنك كننده :

اثر خنك كنندگي انتقال حرارت محسوس (sensible heat transfer ) آب و هوا در برجهاي خنك كننده بسيار ناچيز است و تقريباً اثر خنك كنندگي تماماً از تبخير قسمتي از آب اسپري شده در برج بدست مي آيد كه حرارت لازم براي تبخير را از آبهاي باقيمانده در برج تأمين ميكند و در نتيجه درجه حرارت آب باقيمانده تنزل مي يابد . بخار حاصل از تبخير آب نيز توسط پروانه از برج خارج ميشود .

عواملي كه در ظرفيت برج تاثير گذار هستند :

1- با كاهش دماي مرطوب محيط (Environment web bulb temperature  ) با كاهش دماي رطوبت محيط قدرت خنك كنندگي برج خنك كن افزايش مي يابد

2- افزايش سطح تماس باعث افزايش ظرفيت خواهد شد.

3- افزايش زمان تماس آب و هوا باعث افزايش ظرفيت خواهد شد.

4-سرعت پايين هواي عبوري از سطوح خنك كننده با ثابت نگهداشتن دبي آن باعث افزايش راندمان برج خواهد شد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۱۰:۵۷ توسط:امين موضوع:

انواع كلر زن

1. كلر زن گازي:

جهت تزريق گاز كلر استفاده مي‌شود. مزيت آن اين است كه نياز كمي به نگهداري دارد. شارژ (پر كردن) سيلندرهاي آن در درازمدت و توسط شركت‌هاي مربوط انجام مي‌گيرد.

2.كلرزن مايع:

جهت تزريق پودر كلر (پركلرين) حل‌شده در آب استفاده مي‌شود.

انتخاب نوع دستگاه كلرزن مايع به عوامل زير بستگي دارد:

1.تعداد مخزن

2.حجم مخزن

3.نوع پمپ تزريق

4.همزن

انتخاب تعداد مخزن:

تك مخزن: single tank water softener

كلر زن داراي يك مخزن بوده و عمل هم زدن و تزريق در مخزن مذكور انجام مي‌گيرد. به دليل اينكه رسوبات ناشي از آهك موجود به همراه پركلرين (پودر كلر) باعث رسوب و ايجاد گرفتگي در مسير پمپ تزريق مي‌گردد لذا در اين نوع كلرزن ضروري است بعد از انجام عمل اختلاط پودر كلر با آب حداقل يك و نيم ساعت جهت انجام رسوب صبر كنيد و بعداً پمپ تزريق را روشن كنيد.

دو مخزن: double tank water softener

داراي دو مخزن بوده و عمل هم زدن و تزريق مخازن جداگانه صورت مي‌گيرد. در مخزن اول (مخزن همزن) به محلول كلر به‌اندازه كافي فرصت بدهيد تا رسوب كند. سپس شير واسط را بازنموده تا محلول مذكور وارد مخزن دوم شده تا عمل تزريق انجام شود. در اين نوع دستگاه به دليل وجود محلول صاف‌شده در مخزن دوم نيازي به خاموش كردن پمپ نيست. فقط با بستن شير واسط مابين دو مخزن عمل اختلاط در يك مخزن و عمل تزريق در مخزن ديگر همزمان مي‌تواند انجام گيرد.

انتخاب حجم مخزن:

مخازن و يا مخزن كلر زن را مي‌توانيد برحسب مدت‌زمان نياز به پر كردن آن در انواع مختلف زير انتخاب كنيد.

مخزن: 50 ليتري، 110 ليتري،220 ليتري،500 ليتري،1000 ليتري

هرچقدر حجم مخزن بزرگ‌تر باشد متصدي مربوطه در مدت‌زمان طولاني‌تري نياز به شارژ (پر كردن محلول) دارد؛ و برعكس در صورت كوچك‌تر انتخاب كردن حجم مخزن مربوطه شارژ بايد در مدت‌زمان كمتري صورت گيرد.

همچنين نبايد حجم مخازن را بيش‌ازحد بزرگ گرفت كه ماند محلول كلر در آن زياد گردد. زيرا اين امر باعث كاهش درصد كلر محلول مي‌گردد.

انتخاب نوع پمپ تزريق:

پمپ‌هاي تزريق به‌كاررفته در دستگاه كلرزن برحسب دبي و فشار تزريق به انواع زير تقسيم مي‌گردند.

پمپ تزريق با فشار 10 بار تا 20 بار و دبي 24 تا 120 ليتر در ساعت

ازآنجايي‌كه تزريق محلول كلر به آب بسيار كم است لذا در انتخاب نوع پمپ بايد با كارشناس مربوطه مشورت نمود. انتخاب پمپي با دبي بالاتر از حد نياز سبب عدم تنظيم دقيق در نيازهاي با غلظت پايين مي‌شود و از طرفي انتخاب پمپي با دبي پايين باعث عدم جوابگوي به كار خواهد بود.

انتخاب فشار موردنياز برحسب فشار خط تزريق و يا برحسب ارتفاع منبع هوايي (در صورت وجود) صورت مي‌گردد.

انتخاب همزن كلر زن :

جهت انجام اختلاط پودر كلر با آب بهتر است از همزن استفاده گردد كه اين مي‌تواند با همزن دستي و يا برقي انجام گردد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ دى ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۲۵:۴۷ توسط:امين موضوع:

موارد كاربرد سپتيك تانك

ويژگيهاي سپتيك تانك سبب كاربرد گسترده آنها در بخش هاي مختلف خانگي، بهداشتي و صنعتي شده است. برخي از اصلي ترين موارد كاربرد سپتيك تانك ها عبارتند از:

1- پيش تصفيه و تصفيه مقدماتي فاضلاب بهداشتي واحدهاي مسكوني، مجتمع هاي تجاري و اداري، هتل ها و رستوران ها به دليل قوانين شهرداري و سازمان حفاظت محيط زيست

2- حذف ذرات قابل ته نشيني، چربي و روغن هاي موجود در فاضلاب رستوران ها و سالن هاي غذا خوري جهت جلوگيري از پر شدن سريع چاه جذبي و گرفتگي لوله ها به سبب تجمع چربي و ذرات درشت قابل ته نشين

3- متعادل سازي و پمپاژ فاضلاب در سيستم هاي تصفيه فاضلاب

سپتيك تانك پلي اتيلني

مزاياي بسيار زياد پلي اتيلن سبب شده است كه استفاده از آن در ساخت سپتيك تانك ها بصورت روز افزوني گسترش يابد. سهولت بهره برداري و كارايي بالا ويژگي هاي اصلي سپتيك تانك هاي توليدي لوتوس هستند.

مهمترين مزاياي اين سپتيك تانك ها عبارتند از :

1- مقاومت بسيار بالا در برابر خوردگي و شرايط محيطي نامناسب

2- آب بندي كامل سپتيك تانك و عدم انتشار هيچ گونه آلودگي به خارج از آن

3- جدار بسيار مقاوم در برابر فشارهاي وارده از سوي خاك اطراف سپتيك تانك

4- سرعت بالا در ساخت، نصب و راه اندازي

5- امكان دفن در زير زمين با هدف انتقال ثقلي فاضلاب به سپتيك تانك و جلوگيري از اشغال فضاهاي مفيد

6- سبكي وزن و سهولت در حمل و نصب

7- امكان جابجايي سپتيك تانك حتي چند سال پس از نصب و راه اندازي اوليه

8- گارانتي 50 ساله سپتيك تانك در برابر هر گونه خوردگي

9- سهولت بهره برداري و تخليه لجن از سپتيك تانك به سبب دارا بودن دريچه هاي بازديد و تخليه لجن

10-عدم نياز به عمليات ساختماني در محل براي ساخت سپتيك تانك


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ دى ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۳۶:۳۹ توسط:امين موضوع:

انواع پكيج تصفيه فاضلاب بهداشتي

روشهاي تصفيه فاضلاب انساني:

بطوركلي روشهاي كار پكيج تصفيه فاضلاب را مي توان به سه دسته اصلي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي تقسيم بندي نمود.

به ندرت اتفاق مي افتد كه يكي از روشهاي گفته شده بتواند تمامي خواسته ها را از سيستم تصفيه برآورده سازد. بنابراين در اكثر موارد لازم است كه تركيبي از روشهاي فوق استفاده شود. واحدهاي تصفيه بر مبناي اصول كار يك يا تركيبي از روش هاي به كار گرفته شده به منظور انجام عملياتي خاص طراحي ميگردند. بر اساس روش هاي استفاده شده، روش هاي تصفيه عموماً به دو دسته واحدهاي عملياتي و واحدهاي فرآيندي تقسيم مي گردند.

۱-  پكيج تصفيه فاضلاب روشهاي فيزيكي

از جمله روش هاي معمول تصفيه فيزيكي فاضلاب مي توان به سيستمهاي آشغالگيري، دانه گيري، ته نشيني، شناورسازي، چربي گيري و فيلتراسيون اشاره نمود.

۲– تصفيه فاضلاب بهداشتي (روش هاي بيولوژيكي)

به آن دسته از روشهايي كه درآنها از فرآيندهاي بيولوژيكي براي تصفيه فاضلاب استفاده ميشود، روش هاي بيولوژيكي مي گويند. در اين روشها ميكروارگانيسم ها (بويژه باكتريها) نقش اصلي را در فرآيند تصفيه برعهده دارند چرا كه آنها با استفاده ازمكانيسمهاي دروني خود مواد آلي موجود در فاضلاب را جذب كرده و از آن براي توليد سلول جديد و كسب انرژي استفاده مي كنند.

از آنجاكه سهم عمده اي از آلاينده هاي فاضلاب را مواد آلي تشكيل مي دهند، استفاده از روشهاي بيولوژيكي امروزه بطور گسترده اي براي تصفيه فاضلاب ها متداول شده است. روشهاي بيولوژيكي قادرند با هزينه اي پايين، طيف گسترده اي از آلاينده ها را مورد تصفيه قرار دهند. در ذيل به بررسي برخي روشهاي معمول در پكيج تصفيه فاضلاب مي پردازيم.

۳- روش لجن فعال با هوادهي گسترده

فرآيند تصفيه در اين روش مطابق فرآيند لجن فعال است با اين تفاوت كه به منظور كاهش حجم لجن توليدي و مشكلات ناشي از آن اصلاحاتي در روش تصفيه صورت گرفته است. اين اصلاحات شامل افزايش زمان ماند هيدروليكي و عمر لجن ميباشد. اين تغييرات سبب شده است كه ميزان لجن دفعي بطور قابل ملاحظه اي كاهش يابد. همچنين پايداري و مقاومت سيستم نسبت به نوسانات كيفي و كمي ورودي افزايش يافته است. انعطاف پذيري و پايداري اين سيستم سبب شده است كه امروزه در كشور ما بطور گسترده اي از اين روش براي تصفيه انواع فاضلاب هاي بهداشتي و صنعتي استفاده شود.

۴- فرآيند Integrated Fixed-film Activated Sludge) IFAS)

در فرايند IFAS از تلفيق رشد چسبيده و معلق ميكروبي بصورت همزمان استفاده مي گردد. سيستمهاي IFAS مزاياي گسترده تر ي را نسبت به فرايندهاي متداول لجن فعال (سيستم هاي داراي رشد معلق ) دارا هستند. اين سيستم ها علاوه بر مقاومت بالا در برابر شوك هاي بارگذاري آلي و هيدروليكي انعطاف پذيري و قدرت تصفيه بيشتري را دارا مي باشند. مزاياي ذكر شده در فوق با تعبيه مدياهاي مناسب در درون حوضچه هوادهي لجن فعال حاصل مي گردد. ( با قرار گرفتن مديا در داخل حوضچه هوادهي لجن فعال، زيست توده بيشتري تشكيل مي گردد). (بدون آنكه سبب افزايش بارگذاري جامدات به حوضچه ته نشيني بگردد). در اين حالت بدون نياز به افزايش بخش سازه اي و تنها با افزايش مديا و تغيير ميزان هوادهي ميزان بارگذاري آلي و هيدروليكي به واحدهاي لجن فعال افزايش مي يابد. در واقع در اين سيستمها زيست توده متصل به مديا مسب افزايش راندمان عملكرد تصفيه فاضلاب مي گردد. از طرفي با افزايش زيست توده مقاومت فرايند در برابر شوكهاي بارگذاري آلي و هيدروليكي افزايش مي يابد.

۵- روشهاي شيميايي

در روشهاي شيميايي فرآيند جداسازي يا تبديل مواد آلاينده، به كمك افزودن موادشيميايي و در نتيجه واكنشهاي شيميايي مواد صورت مي گيرد. پيچيدگي در اين فرآيندها به مراتب بيش از روشهاي فيزيكي مي باشد. همين پيچيدگي سبب دشواري نسبي در بهره برداري از روشهاي شيميايي مي گردد. از اين رو تا حدامكان سعي مي شود كه كمتر از روشهاي شيميايي در سيستم تصفيه استفاده شود. به علاوه هزينه خريد و نگهداري مواد شيميايي مورد نياز در برخي موارد مانع بزرگي در كاربرد فرآيندهاي شيميايي است. روشهاي ترسيب شيميايي (انعقاد و لخته سازي) و گندزدايي با كلر وتركيبات آن جزء مهمترين روشهاي شيميايي مورد استفاده در پكيج تصفيه فاضلاب محسوب مي گردند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ دى ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۰۲:۲۹ توسط:امين موضوع:

انواع سپتيك تانك

سپتيك تانك ها را معمولا از نظر جنس مخازن آن به چهار دسته بتني، آجري (مصالح بنايي)، پلي اتيلني و كامپوزيتي تقسيم بندي مي نمايد. اگرچه فرآيند تصفيه آنها با يكديگر مشابه است لكن هركدام داراي مزايا و معايبي از نظر هزينه خريد، سهولت نصب و بهره برداري، سرعت ساخت، دوام، سطح آب بندي و مقاومت استاتيكي بدنه هستند.

 سپتيك تانك بتني

اين سپتيك تانك ها از جنس بتن مسلح و با عيار 400-300 كيلوگرم بر مترمكعب ساخته مي شوند. عيار كمتر بتن باعث افزايش نفوذپذيري و امكان خوردگي آرماتورها و عيار بالاتر از اين محدوده باعث ايجاد ترك در هنگام سردشدن بتن مي شود. در اين نوع از سپتيك تانك ها مهمترين مشكل مسئله نفوذپذيري و نشت فاضلاب از بدنه و درزها است. چراكه نفوذ فاضلاب به درون ديواره هم سبب خوردگي سريع آرماتورها و تخريب شديدتر بتن شده و هم باعث آلودگي خاك و محيط اطراف سپتيك تانك مي شود.

با توجه به اينكه pH فاضلاب سپتيك تانك ها تا حدودي اسيدي و pH بتن كاملاً قليايي است لذا مقدار نفوذپذيري بتن نقش بسيار تعيين كننده اي در كارايي سپتيك تانك و عمر مفيد آن دارد. در برخي موارد براي كاهش هرچه بيشتر مقدار نفوذپذيري از پوشش هاي آب بند كننده با پايه هاي سيماني يا قيري استفاده مي شود. بديهي است كه استفاده از اين پوشش ها هزينه ساخت اين نوع از سپتيك تانك ها را تا 30 درصد افزايش مي دهد.

در كشور ما سپتيك تانك هاي پيش ساخته بتني تا ظرفيت 10 مترمكعب ساخته و اجرا مي شود. سپتيك تانك هاي پيش ساخته داراي حداقل يك قطعه كف، بسته به ظرفيت آنها داراي يك يا چند قطعه بدنه و يك قطعه سقف مي باشند كه بصورت مجزا به محل نصب حمل شده و سپس در محل بر روي يكديگر قرار مي گيرند. درز بين قطعات نيز معمولاً با ملاتهاي آب بند كننده پر مي شود.شكل سپتيك تانك هاي پيش ساخته معمولاً بصورت استوانه عمودي و مقطع آنها دايره و قطر داخلي آنها 2000-1600 ميليمتر و ضخامت بدنه آنها 150-100 ميليمتر مي باشد. 

سپتيك تانك آجري (با مصالح بنايي)

اين سپتيك تانك ها معمولا با استفاده از آجر فشاري و ملات ماسه سيمان ساخته مي شوند. البته در برخي موارد بجاي آجر از بلوك هاي سيماني يا سنگ استفاده مي شود. در هر صورت بزرگترين مشكل و عيب اين سپتيك تانك ها نفوذپذيري بالا و نشت بسيار زياد از ديواره و كف آنها است. به علاوه به سبب عدم مقاومت ديواره آنها در برابر نشست و فشارهاي جانبي، پس از مدتي از ساخت، ترك ها و درزهاي زيادي در ديواره و كف آنها ايجاد مي شود كه باعث نشت فاضلاب به بيرون از مخزن و آلوده ساختن خاك اطراف مي گردد. حتي زماني كه پوشش سيماني به ضخامت 2-1 سانتيمتر نيز بر روي بدنه آنها اجرا مي شود اين معايب و مشكلات به قوت خود باقي خواهد ماند چرا كه اين پوشش سيماني نيز به سبب شكنندگي تحت كوچكترين نشست از ديواره جدا مي شود.

در برخي موارد براي كم كردن نشت فاضلاب از بدنه از پوشش هاي قيري بر روي مخزن استفاده مي كنند. اگرچه اين پوشش ها نشت از منافذ ديواره را كاهش مي دهد اما نمي تواند مانع نشت فاضلاب از محل درزها و ترك ها باشد. زيرا اين پوشش ها به ديواره چسبيده بوده و همراه با ديواره دچار ترك و درز مي گردند.

به علت اينكه اين ديواره هاي آجري يا بلوكي فشارجانبي كمي را مي توانند تحمل كنند، لذا حداكثر عمق اين مخازن به 4 مترمحدود مي شود. البته اين در شرايطي است كه پشت ديواره با خاك پرشود در غير اينصورت حداكثر عمق 5/2 متر  خواهد بود.

 سپتيك تانك پلي‌اتيلني

مزاياي پلي اتيلن در سيستم هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب باعث شده است كه روز به روز مصرف انواع لوله و مخازن پلي اتيلني در  اين بخش افزايش يابد. در سالهاي اخير و با ورود تكنولوژي توليد لوله هاي با قطر تا 3500 ميليمتر به كشور، توليد و استفاده انواع مخازن پلي اتيلني نيز گسترش يافته است.

مزاياي مواد پلي اتيلني سبب شده كه سپتيك تانك ها را نيز از اين مواد توليد نمايند. آب بندي كامل، مقاومت بسياربالا در برابر خوردگي و سرعت بالاي ساخت و نصب آنها از جمله مهمترين مزاياي سپتيك تانك هاي پلي اتيلني است. مواد اوليه اين سپتيك تانك ها پلي اتيلن با گريد 80 يا 100 بوده كه دانسيته گريد 100 آن 945/0 گرم بر سانتيمتر مكعب است. اصلي ترين مشكل اين نوع سپتيك تانك، قيمت بالاي آنها در مقابل انواع آجري و بتني است اما مزاياي ديگر آنها سبب شده است كه مصرف آنها در حال حاضر رو به رشد باشد.

از نظر مقطع پروفيل بدنه، سپتيك تانك هاي پلي اتيلني به دو دسته تك جداره و دوجداره تقسيم بندي مي شوند. ضخامت مقطع سپتيك تانك هاي تك جداره  حداكثر 12 ميليمتر است كه به همين علت مقاومت جانبي آنها در برابر فشارهاي جانبي بسيار كمتر از نوع دو جداره است. بنابراين سپتيك تانك هاي تك جداره قابليت دفن در زمين را بدون داشتن ديوارحائل يا اتاقك ندارند. به علاوه سيستم توليد آنها به گونه اي است كه ايجاد ديواره داخلي سپتيك تانك به سختي ممكن خواهد بود كه در اين صورت سپتيك تانك بخش زيادي از كارايي خود را از دست خواهد داد. از اين رو استفاده از اين نوع مخازن پلي اتيلني تك جداره به عنوان سپتيك تانك توصيه نمي شود.

در مقابل سپتيك تانك هاي پلي اتيلني دوجداره داراي ضخامت تا 100 ميليمتر مي باشند كه اين ضخامت بالا در كنار هندسه مقطع باعث ايجاد يك مقاومت جانبي بالايي در آنها مي شود. بدين ترتيب اين سپتيك تانك¬ها حتي بدون هيچ اتاقك يا ديوار حائل يا نگهدارنده مي توان در زير خاك مدفون ساخت.  به علاوه ضخامت بالاي جداره آنها اين امكان را فراهم مي آورد كه هرنوع صفحه يا ديواره را بتوان در داخل سپتيك تانك جوش داده و هر نوع اتصال مورد نياز را تعبيه نمود. 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۲۲:۱۰ توسط:امين موضوع:

چربي گير

حوضچه چربي يا همان چربي گير , حوضچه روغن گيري فاضلاب كه در اصطلاح صنعتي “Grease Trap” يا چربي گير اطلاق مي گردد .

چربي و روغن هاي محلول و غير محلول در آب عمدتا باعث سه مشكل اساسي براي رستوران ها و واحد هاي توليدي كه فاضلاب چرب دارند , ميشود . اين مشكلات ناشي از عملكرد چسبنده روغن ميباشد .

فاضلاب چرب و روغني باعث مسدود شدن لوله هاي انتقال فاضلاب , منهولها و گرفتگي اگوي شهري ميگردد.

فاضلاب چرب باعث مسدود شدن روزنه هاي چاههاي جذبي ميشود اين چاهها كه عمدتا در مناطق خاكي حفر ميگردند به مرور زمان دچار گرفتگي ميشوند , ديوراه چاه را ماده اي بسيار چرب پوشانده و ديگر چاه قابليت جذب آب خود را از دست ميدهد در اين موقع چاه با هر بار تخليه خيلي به سرعت از دفعات پيش پر و اشباع ميشود و شخص مجبور به تخليه مجدد چاه در طي دوره هاي يك يا دو ماهه ميشود .

مراحل تصفيه آب در آب هاي چرب بسيار بالاست و معمولا براي دفع چربي در تصفيه خانه هاي شهري هزينه هاي زيادي در نظر گرفته ميشود.

چربي گير فاضلاب آشپزخانه

به اين منظور گروهي از شركت هاي داخلي اقدام به ساخت دستگاه چربي گير مشابه با نمونه خارجي آن گرديده اند . چربي گير با در نظر گرفت نوع فاضلاب و اقليم دمايي كشور اقدام به ساخت دستگاه چربي گير در ابعاد و ظرفيت هاي دلخواه نموده . جنس استفاده شده در چربي گير هاي  چربي گير از جنس فايبر گلاس ميباشد . همچنين  چربي گير از جنس پلي اتيلن نيز براي ساخت چربي گير استفاده نموده است كه در جايگاه و مكانهاي خاصي از اين جنس استفاده ميگردد .

عملكرد حوضچه چربي گير آشپزخانه يا همان چربي گير به شرح زير ميباشد .

فاضلاب چرب وارد دستگاه چربي گير فايبر گلاس مي شود . سپس توسط يك كاهنده سرعت , مايع فاضلابي آرام مي گردد . با آرام سازي فاضلاب و عبور فاضلاب از مديا فاضلاب سرد شده و چربي معلق در فاضلاب به سطح چربي گير آمده و جمع ميگردد. آب سرد شده بدون چربي بعد از عبور از طول چربي گير از خروجي به شبكه فاضلاب هدايت ميگردد . چربي هاي جمع شده كه بصورت يك غشاي چربي روي سطح چربي گير ديده مي شود توسط خود فرد يا توسط دستگاه جمع آوري شده و به صورت زباله دفني به خارج از ساختمان منتقل ميگردد .

مزاياي چربي گير

چربي گير فايبرگلاس داراي سبد آشغالگيري و مديا متراكم پلي اتيلني ميباشد . همچنين در صورت تمايل ميتوان چربي گير را مجهز به تخليه كننده اتوماتيك چربي كرد .

جنس فايبرگلاس كاملا تقويت شده

داراي دو دريچه بازديد كاملا عايق شده ميباشد .

داراي ونت هوا ميباشد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۱۲:۱۲ توسط:امين موضوع: